A0-A1 Demonstrative pronouns ✏️ Assignment 5: Describing things

🇳🇱 Opdracht 5: Dingen beschrijven

🇬🇧

Schrijf de juiste woorden op de lege plekken.

(Let op hoofdletters en leestekens in je antwoord!)

Placeholder afbeeldingen