Sorting A1.4.G2: Tijdsaanduidingen Inductieve regels