Inductieve regels

Hoeveel kun jij vinden? Heb je een truc gebruikt? Misschien heb je gezien dat de Nederlandse woorden lijken op het Engels. 

Kijk maar naar deze tabel:

Niet-onderwerp
Nederlands Engels
Enkelvoud Prater 1e persoon mij/me me
luisteraar 2e persoon jou/je you
Persoon over wie je praat 3e persoon man hem/’m him
3e persoon vrouw haar/d’r her
Meervoud prater 1e persoon ons us
luisteraar 2e persoon jullie you
Persoon over wie je praat 3e persoon man hen, hun / ze them

Je kunt vaak de vorm raden. De eerste letter en de uitspraak lijken vaak op het Engels.

Bijvoorbeeld: 

mij → me

jou → you

hem → him

haar → her

ons → us

Ook in andere talen kun je deze overeenkomsten vinden. Kijk maar naar deze voorbeelden:

🇳🇱 NL 🇬🇧 EN 🇩🇪 DU 🇫🇷 FR 🇵🇹 PT
mij me mich/mir me me
jou you dich/dir te te
hem him ihn/ihm le/lui O
haar her sie/ihr la/lui a
ons us uns nous nos
jullie you euch vous vos
u you Sie/Ihnen vous o/a
hen/hun them sie/ihnen les/leur os/as

Heb je gezien dat in de tabel soms twee (2) vormen staan? Naast ‘jou’ staat bijvoorbeeld ‘je’. 

 

Dit zijn ‘onbenadrukte’ of ingekorte vormen. We gebruiken deze vormen meestal in spreektaal. Spreektaal is informele taal. 

Dus ‘mij’ wordt me, ‘jou’ wordt ‘je’, ‘hem’ wordt ‘‘m’, ‘haar’ wordt ‘d’r’ en ‘hen’ of ‘hun’ wordt ‘ze’. 

demozinnen voorlezen benadrukt en onbenadrukt???

Kijk eens of jij de persoonlijk voornaamwoorden in deze zinnen kunt inkorten:

🇳🇱 Opdracht 3: Onbenadrukte vormen invullen

🇬🇧

Kijk eens of jij de persoonlijk voornaamwoorden in deze zinnen kunt inkorten: