Samenvatting

In dit deel hebben we geleerd dat:

  • er verschillende vormen zijn wanneer het persoonlijk voornaamwoord als onderwerp of als voorwerp wordt gebruikt; 

  • in spreektaal vaak de onbenadrukte vorm wordt gebruikt.