Uitgangen

🇬🇧

Heb je gezien dat de meervouden extra letters hebben?

In het Nederlands, maak je meervouden met uitgangen. Uitgangen zijn kleine stukjes die we aan het eind van een woord plakken. 

Kijk maar naar de woorden hieronder:

één hand → twee handen

één boek → twee boeken

één kaars → twee kaarsen

één paard → twee paarden

één ding → twee dingen

één stoel → twee stoelen

Wat is de uitgang bij deze meervouden?

-en

Tip! Wist je dat?

suffixen zijn geschreven met een streepje ervoor om aan te geven dat er iets voor hoort

🇬🇧

De meeste zelfstandig naamwoorden krijgen de uitgang -en. Je plakt dus -en achter het zelfstandig naamwoord. En dan heb je een meervoud. Laten we deze regel proberen te gebruiken!